„Art-Visia“ е една чудесна школа по рисуване. Тя ме вдъхновява и ме учи да рисувам хубаво. Г-жа Михова е най-добрата госпожа по рисуване на света. Харесва ми да ходя тук, защото идват много деца. Когато рисувам вкъщи не ми е приятно, но когато съм в школата ми е приятно!

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

Телефон: 0899 822 572, 0898 518 977