Супервизия на помагащи специалисти и родители

Какво е Супервизия ?

  • квалифицирана подкрепа за помагащите;

  • методически структрурирана рефлексия на когнитивно и на емоционално ниво;

  • професионално ориентирано консултиране с две посоки на интерпретация – рационален диалог и психо-терапевтично ориентирана методика;

Супервизията предлага на социалния работник, помагащия специалист или родителя място за привилегировано слушане. Успоредно с работата си той има възможност да говори, да бъде изслушан, да разсъждава в обстановка на конфиденциалност. Така се създават условия за осъзнаване на собственото поведение в професията и свързаните с него чувства, както и за предприемането на конкретни действия за позитивна промяна. Супервизията използва и двата начина на тълкуване, като ги модифицира според основната си цел: да се подобри работната ситуация.

Супервизията се предлага от квалифициран специалист в удобно време, след предварително договаряне.

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

Телефон: 0899 822 572, 0898 518 977