• Арттерапия на деца, младежи и родители, с оглед адаптация в училище, справяне с различни поведенчески, реакции и проблеми, както и подобряване на професионалното личностно функциониране и креативност;

 • Чрез Арттерапията имаме възможност да се свържем с творческата енергия и разгънем вътрешният потенциал на всички:

  • забързани в ежедневието, изгубили себе си и контакта с реалността

  • преживели травма 

  • невъзможност за справяне в житейска ситуация

  • неспособност за общуване

 • Използва изкуството като невербален начин за психотерапевтична работа;

 • Пространство за изразяване, чиито приоритети и процес дават възможност за друга гледна точка и начин на общуване

Индивидуално и групово обучение на деца и младежи със специални образователни потребности,чрез арттерапия /по предварително договаряне/

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

Телефон: 0899 822 572, 0898 518 977