Експерт по политиките за закрила на детето и социалните услуги, социален работник, супервизор на помагащи специалисти и родители

E-mail: mv3@abv.bg
Телефон: +359898518977

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

Телефон: 0899 822 572, 0898 518 977