Сдружение Арт-Визия те кани да се потопиш в музикалната индустрия с курса „Music Business” в партньорство със звукозаписната компания Mirave Records LLC, лицензиант към Sony Music Publishing и ASCAP.
В него ще се запознаеш с основните принципи за управление и промотиране на на музикален или мултимедиен продукт.
Ще те научим да защитаваш творчеството си посредством авторските и сродните права.
Ще ти помогнем да „пробиеш“ в конкурентната среда на музикалния бизнес и да се откроиш като музикант и арт предприемач.

Умения, които ще придобиеш:
Планираш ясна, добре обмислена и реалистична концепция за твоя проект/продукт
Избереш, мотивираш и ръководиш екипа си
Познаваш ролите на различните участници в екипа и техните отговорности
Разбираш и прилагаш авторските и сродните права
Продаваш и сключваш сделки
Познаваш музикалните тенденции и особености на индустрията
Изграждаш правилен имидж и брандинг
Финансираш проект чрез спонсори и инвеститори
Управляваш бюджет
Изготвяш маркетингова стратегия
Създаваш рекламна и пиар кампания
Осигуряваш юридическо и счетоводно обслужване на проекта си

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

Телефон: 0899 822 572, 0898 518 977