Акценти

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Уважаеми родители, ако желаете слънчицата Ви:

 • Да се потопят в необятния свят на изкуството, като рисуват, аплкират моделират;
 • Да отразяват впечатленията, мислите и настроенията си с помощта на линия, форма и цвят;
 • Да изживяват радост от получените резултати;
 • Да развият въображение и новаторство;
 • Да бъдат по-смели и сръчни;
 • Да се възпитат с любов към красотата на природата;
 • Да работят с качествени и екологични материали;
 • Да опитат как се твори, върху стъкло, текстил или с глина;
 • Да участвт в пленери, конкурси и изложби от общинско, национално и международно ниво;
 • Да бъдат приети в училища, профилирани гимназии и висши учебни заведения, с изпит по рисуване.


ПОСЕЩЕНИЯТА В ШКОЛИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ В ПОДХОДЯЩАТА ГРУПА

Школа по изящни изкуства /живопис, графика, скулптура/ -
три учебни часа, веднъж седмично.
понеделник 9 .00 ч ;13. ч 15 00 ч.или петък- 9 .00 ч ;13.00 ч: 15. 00 ч.

Школа по приложни изкуства /иконопис, металопластика, рисунка върху коприна и текстил, изработка на бижута, пластики, пана, витражи и др./ – три учебни часа, веднъж седмично
.вторник-9 .00 ч.;14.30 ч.

Школа за подготовка на ученици за кандидатстване с изпит по изобразително изкуство в профилирани училища и висши учебни заведения в България и чужбина.
четвъртък -9.00 ч ; 14 .30 ч

Школа за пораснали деца /възрастни/ по изящни и приложни изкуства, с цел повишаване на общата им култура и релакс вторник-17.30.ч
Индивидуално обучение /до 3 деца в група/.

Индивидуално обучение на деца със специални образователни потребности чрез АРТ ТЕРАПИЯ./по предварително договаряне/

Арт школи -събота и неделя

]Школата набира слънчица, които ще бъдат разпределени според възраста си в една от възрастовите групи:


[li]Първа възрастова група - деца от 4 до 7 години - неделя 10.00 часа.

[li]Втора възрастова група - деца от 8 до 10 години - събота 10.00 часа,

[li]Трета възрастова група - деца от 11 до 13 години - събота 12.30 часа.

[li]Четвърта възрастова група - деца от 14 до 16 години - събота 15.00 часа.
[li]Пета възрастова група - младежи и девойки от 17 до 20 години -
събота 15.00 часа.
[li]Шеста група е за подготовка на ученици за кандидатстване в профилирани и висши учебни заведения след 4 ти, 7 - ми и 12 - ти клас с
изпит по изобразително изкуство- четвъртък- 9 .00 ч; 14.30 ч.

[li]Седма група - ... за пораснали деца... или всички, които желаят да се забавляват в света на изкуството -вторник-17.30 ч.

В Центъра по изкуство се предоставят индивидуални консултации от квалифицирани
- психолог,
- социален работник
- логопед,
на деца и родители,с оглед адаптация в училище,както и успешно справяне с различни поведенчески реакции и проблеми.

ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО И ЛИТЕРАТУРА

СУПЕРВИЗИЯ НА ПОМАГАЩИ СПЕЦИАЛИСТИ И РОДИТЕЛИ

Супeрвизията е:

• квалифицирана подкрепа за помагащите;
• методически структрурирана рефлексия на когнитивно и на емоционално ниво;
• професионално ориентирано консултиране с две посоки на интерпретация – рационален диалог и психо-терапевтично ориентирана методика;
[b]Супервизията
предлага на социалния работник, помагащия специалист или родителя място за привилегировано слушане. Успоредно с работата си той има възможност да говори, да бъде изслушан, да разсъждава в обстановка на конфиденциалност.Така се създават условия за осъзнаване на собственото поведение в професията и свързаните с него чувства, както и за предприемането на конкретни действия за позитивна промяна. Супервизията използва и двата начина на тълкуване, като ги модифицира според основната си цел: да се подобри работната ситуация.

Супервизията се предлага от квалифициран специалист в удобно време, след предварителни договаряне.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС ! СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ АРТ-ВИЗИЯ !

 • Ако обичате да рисувате...
 • Ако искате да се забавлявате в света на изкуството...
 • Ако искате да опитате как се работи върху стъкло, текстил, глина...
 • Ако искате да спечелите конкурси...
 • Ако искате да се подготвите за училища по изобразително изкуство...

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС !