Света около вас Ви се струва сив и еднообразен ?
Защо да не го окрасите с вашите нови архитектурни проекти ?
Не знаете как ?
В нашето обучение по „Architectural Design“ пръв лектор ще бъде Мирела Теофанова.
Тя има за цел, да Ви предаде опита си като успешен архитект в компания, спечелила многобройни награди и конкурси и призната в цял свят. Получила образованието си в Politecnico di Milano и работила по проекти със световноизвестни имена в Архитектурата и Дизайна, тя е натрупала професионален опит в областта и познава отлично стандартите на индустрията. Мирела има за цел да отключи творческия Ви потенциал и въображение, който да Ви помогне да се реализирате като успешен архитект или проектант.

Умения, които ще придобиеш:
Основна теория и терминология в архитектурата
История на архитектурата
Дизайн и структура на архитектурните проекти
Различните мащаби в архитектурата - urban, architectural, interior
Основни чертежи необходими за представянето на проект
Скициране/3D Скициране
2D чертаене на планове и разрези
Основи на AutoCAD
Програми необходими за моделиране и репрезентация на проект
3D Sculpture
Формообразуване и концептуални диаграми
Презентационни и продажбени умения
Основи на бизнеса с недвижими имоти

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

ул. Мадара, № 28, бл. 7, ет.1, ап. 1
ВАРНА 9000 БЪЛГАРИЯ

Телефон: 0899 822 572, 0898 518 977